Soms zijn er door herberekeningen correcties of aanpassingen in de data. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze correcties. Soms gaat het ook om geconstateerde fouten, welke bij een volgende publicatie pas zullen worden gecorrigeerd. Per item wordt vermeld in hoeverre fouten zijn gecorrigeerd.

 

Fout bij ruimtelijke verdeling HFK-emissies Chemours in de jaren 90

Voor de jaren 1990-2002 worden de HFK-emissies van Chemours te Dordrecht abusievelijk ruimtelijk verdeeld over Nederland, in plaats van te worden toegekend aan de gemeente Dordrecht. Voor die jaren is voor alle Nederlandse gemeenten een HFK-component te zien die daar niet hoort.

Geadviseerd wordt om bij export van HFK-emissies van een bepaalde gemeente de emissies getoond bij de sector Chemische industrie handmatig op nul te zetten. Deze fout zal hersteld worden bij de publicatie van de definitieve cijferreeks 1990-2023 begin 2025.

Fout bij CO2 emissies bij vervaardiging van glas en glaswerk voor het jaar 2022 (11 april 2024)

Er is een fout geconstateerd in de CO2-emissie voor het jaar 2022 bij ‘vervaardiging van glas en glaswerk’ in de sector overige industrie. De emissie van CO2 in deze sector is abusievelijk te laag ingeschat en zou zo’n 67 kiloton hoger moeten zijn (66,6 kiloton in plaats van 66,6 ton). Dit verschil is ongeveer  0,04% van de totale nationale broeikasgasemissies in 2022. De fout zal gecorrigeerd worden in de definitieve cijfers over de tijdreeks 1990-2023 die begin 2025 beschikbaar zal komen.

Fout bij methaan emissie van koelaggregaten (7 september 2023)

Bij het toevoegen van de voorlopige emissiecijfers van koelaggregaten van 2022 is geconstateerd dat de bijdrage van methaan in de afgelopen jaren te hoog werd ingeschat. De emissie van de koelaggregaten zou zo'n 46 ton lager moeten zijn. Dat is ongeveer 2 procent van de methaan emissie van wegverkeer en 0,007 procent van de nationale methaan emissies. De fout zal gecorrigeerd worden in de definitieve cijfers over de tijdreeks 1990-2022 die beschikbaar zal komen in januari 2024.