Soms zijn er door herberekeningen correcties of aanpassingen in de data. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze correcties. Soms gaat het ook om geconstateerde fouten, welke bij een volgende publicatie pas zullen worden gecorrigeerd. Per item wordt vermeld in hoeverre fouten zijn gecorrigeerd.

 

Fout bij methaan emissie van koelaggregaten (7 september 2023)

Bij het toevoegen van de voorlopige emissiecijfers van koelaggregaten van 2022 is geconstateerd dat de bijdrage van methaan in de afgelopen jaren te hoog werd ingeschat. De emissie van de koelaggregaten zou zo'n 46 ton lager moeten zijn. Dat is ongeveer 2 procent van de methaan emissie van wegverkeer en 0,007 procent van de nationale methaan emissies. De fout zal gecorrigeerd worden in de definitieve cijfers over de tijdreeks 1990-2022 die beschikbaar zal komen in januari 2024.

Fout bij emissies naar water (16 december 2022), gecorrigeerd per 1 februari 2023

Er is een fout geconstateerd in de geregionaliseerde data –voor alle emissiejaren- bij de compartimenten ‘Belasting van oppervlaktewater’ en ‘Emissies op riool en oppervlaktewater’. Bij de ruimtelijke toekenning van de emissies zijn in plaats van de locaties van de lozingspunten (x,y) abusievelijk de locaties van de bedrijven gebruikt. Hierdoor worden de directe lozingen niet toegekend aan het ontvangende oppervlaktewater. Deze data is tijdelijk niet beschikbaar geweest in het dataportaal (grafiek / kaart / download) en is gecorrigeerd per 1 februari 2023.

De download ‘Dataset Belasting naar oppervlaktewater 2020 (ER1990-2020).zip’, met geregionaliseerde data, bevatte dezelfde fout, maar is gelijk na het ontdekken van de fout geactualiseerd. Deze download is te vinden via de tab ‘Documentatie / Doorzoek alle documenten’ en vervolgens ‘05  Water/Exports’.

 

Correctie acht bedrijfsnamen (4 november 2022)

r is op 4 november 2022 een correctie doorgevoerd waarbij acht bedrijfsnamen zijn aangepast. Deze bedrijven zijn overgenomen en vallen sindsdien onder een ander moederbedrijf waardoor de naam veranderd is. De Nic code is ongewijzigd.

Het gaat om de volgende bedrijfsnamen:

Aangepaste bedrijfsnamen
Nic Code Oude bedrijfsnaam Nieuwe bedrijfsnaam
1107 Akzo Nobel Functional Chemicals BV Nouryon Functional Chemicals BV
10001 Akzo Nobel Chemicals BV (Botlek) Nobian Industrial Chemicals BV (Botlek)
10002 Akzo Nobel Industrial Chemicals BV Nouryon Industrial Chemicals BV (Europoort)
10509 Akzo Chemicals BV (Haseldonk) Nouryon Chemicals BV (Haseldonk)
71103 Akzo Nobel Functional Chemicals Nouryon Functional Chemicals 
71105 Akzo Nobel Chemicals BV (Hengelo) Nobian Chemicals BV (Hengelo)
105016 Akzo Nobel Chemicals BV (Chemie Park Delfzijl) Nobian Chemicals BV (Chemie Park Delfzijl)
115039 Akzo Nobel Functional Chemicals BV (CMC) Nouryon Functional Chemicals BV (CMC)