Onderstaande tabel geeft een overzicht van de nationale totalen van de emissies op het riool voor 8 zware metalen, N-totaal en P-totaal. De belasting wordt getoond voor de peiljaren tot en met 2015 en de jaren 2019 tot met 2022.  

Overzichtstabel emissies naar riool

De belasting van het rioolstelsel bestaat uit 1) de rechtstreekse emissies via een rioolaansluiting vanuit bedrijven en consumenten en 2) afspoeling met hemelwater vanaf gerioleerd verhard oppervlak (wegen, daken) van verontreinigingen veroorzaakt door atmosferische depositie, (weg)verkeer, corrosie van metalen en straatvuil.

Nationaal Totaal voor emissies naar riool, in kg/jaar van 1990 t/m 2022, vastgesteld in mei 2024

 
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2019
2020
2021
2022
     As 5.785 4.594 3.909 4.132 3.923 3.929 4.105 4.099 3.996 3.992
     Cd 1.468 1.436 1.210 1.061 920 932 973 967 959 952
     Cr 19.049 22.030 9.877 8.329 5.731 5.281 5.699 5.015 5.173 5.067
     Cu 162.088 163.975 165.330 166.205 158.672 166.106 165.543 159.432 153.569 158.454
     Hg 3.127 1.182 592 443 364 354 360 354 354 359
     Ni 32.188 29.341 16.546 15.984 10.972 11.074 11.857 11.264 11.052 11.199
     Pb 54.631 50.424 48.825 42.907 38.029 39.068 40.132 40.073 40.214 40.431
     Zn 386.434 325.682 293.529 298.470 269.832 269.108 284.620 278.989 275.532 276.897
     N - Totaal 79.110.018 84.540.061 83.359.355 85.540.891 85.271.959 85.333.723 88.049.727 88.004.903 87.831.971 88.353.742
     P - Totaal 11.049.547 12.409.741 13.497.137 14.789.329 14.809.961 14.858.727 15.692.144 15.561.621 15.847.619 15.804.911