Onderstaande tabel geeft een overzicht van de nationale totalen van de emissies op het riool voor 8 zware metalen, N-totaal en P-totaal. De belasting wordt getoond voor de peiljaren en de twee meest recente jaren waarvoor de belasting is ingeschat.  

Overzichtstabel emissies naar riool

De belasting van het rioolstelsel bestaat uit 1) de rechtstreekse emissies via een rioolaansluiting vanuit bedrijven en consumenten en 2) afspoeling met hemelwater vanaf gerioleerd verhard oppervlak (wegen, daken) van verontreinigingen veroorzaakt door atmosferische depositie, (weg)verkeer, corrosie van metalen en straatvuil.

Emissies naar riool in kg/jaar van 1990 t/m 2021, vastgesteld in mei 2023

 
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2021
Nationaal totaal
     As 5.785 4.594 3.909 4.132 3.923 3.929 4.099 4.025
     Cd 1.468 1.436 1.210 1.061 919 932 966 967
     Cr 19.049 22.030 9.877 8.329 5.730 5.281 5.015 5.233
     Cu 159.018 159.425 159.409 160.270 154.861 162.398 167.558 147.836
     Hg 3.126 1.182 592 443 364 354 356 354
     Pb 54.631 50.424 48.825 42.907 38.029 39.068 40.092 40.038
     Ni 32.188 29.341 16.546 15.984 10.972 11.074 11.142 10.914
     Zn 386.525 325.730 293.583 298.625 270.008 269.300 279.653 276.547
     P-totaal 1.104.9547 1.240.9741 13.497.137 14.789.329 14.809.961 14.858.727 15.561.621 15.756.414
     N-totaal 78.874.150 84.334.330 83.168.257 85.369.678 85.265.282 85.166.291 87.576.621 86.866.156