Onderstaande tabel geeft een overzicht van de nationale totalen van de emissies op het riool voor 8 zware metalen, N-totaal en P-totaal. De belasting wordt getoond voor de peiljaren en de twee meest recente jaren waarvoor de belasting is ingeschat.  

Overzichtstabel emissies naar riool

De belasting van het rioolstelsel bestaat uit 1) de rechtstreekse emissies via een rioolaansluiting vanuit bedrijven en consumenten en 2) afspoeling met hemelwater vanaf gerioleerd verhard oppervlak (wegen, daken) van verontreinigingen veroorzaakt door atmosferische depositie, (weg)verkeer, corrosie van metalen en straatvuil.

Onder documentatie kunt u de volledige tabel emissie naar riool per doelgroep vinden.

Emissies naar riool in kg/jaar van 1990 t/m 2020, vastgesteld in juli 2022

 
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2019
2020
Nationaal totaal
     As 5785 4594 3909 4132 3923 3929 4105 4099
     Cd 1468 1436 1210 1061 919 932 972 966
     Cr 19049 22030 9877 8330 5733 5280 5704 5018
     Cu 159018 159425 159409 160286 154887 162392 173239 167587
     Hg 3126 1182 592 443 364 354 354 356
     Pb 54631 50424 48825 42907 38030 39068 40155 40092
     Ni 32188 29341 16546 15985 10973 11072 11835 11143
     Zn 386530 325733 293581 298746 270092 269007 285605 279934
     P-totaal 11049547 12409741 13497137 14789329 14809961 14858727 15692144 15561621
     N-totaal 78874150 84334330 83168257 85369678 85265282 85166291 87886794 87576621