In de meest recente dataset van Emissieregistratie zijn de emissies voor de peiljaren (1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015) en de meest recente jaren t-2 en t-3 opgeslagen.

Methodewijzigingen water

De emissiecijfers in de nieuwe dataset verschillen om diverse redenen van die in de vorige dataset. Ten eerste wijzigen daadwerkelijke emissies van jaar tot jaar door bijvoorbeeld economische ontwikkelingen, bevolkingsgroei of door de effecten van lopende maatregelen. Ten tweede worden indien nodig schattingsmethodieken verbeterd en emissiebronnen of nieuwe relevante stoffen toegevoegd. Bij nieuwe berekeningen worden ook altijd de peiljaren berekend en aangepast, zodat nog steeds een trend kan worden berekend. Een nieuw jaar kan dus een verschuiving in de bijdrage van de verschillende bronnen laten zien. Deze verschuiving kan gevolgen hebben voor het formuleren en prioriteren van maatregelen. Wijzigingen in schattingsmethoden zijn beschreven in de Toelichting definitieve dataset ER1990-2021, welke u kunt openen onderaan deze pagina. De meest opvallende ontwikkelingen voor de huidige geregionaliseerde dataset en de belangrijkste wijzigingen in methodieken worden in deze notitie kort toegelicht.

Voor alle gekwantificeerde emissiebronnen naar water zijn achtergronddocumenten (factsheets) opgesteld, waarin de schattingsmethoden uitgebreid worden beschreven. In de factsheets is de gepresenteerde methode voor emissieberekening van de genoemde emissieoorzaken actueel, maar vanaf 2016 worden de nieuwe emissiecijfers niet meer toegevoegd. De meest recente emissiecijfers zijn te vinden op deze website.

Specifieke vragen of opmerkingen kunnen via de helpdesk, emissieregistratie@rivm.nl, worden doorgegeven.