Bij de luchtverontreinigende stoffen zijn er in de 1990-2021 reeksen ten opzichte van 1990-2020 reeksen de volgende actualisaties doorgevoerd in de sectoren landbouw, verkeer en vervoer, consumenten en handel diensten en overheid.

Landbouwsector

  • Ten opzichte van de reeks 1990-2020 is er een verbeterde uitsplitsing doorgevoerd van de emissies van Hobbydieren (particulier gehouden landbouwhuisdieren zonder economische motivatie). Hierdoor kunnen de emissies daarvan beter worden toegedeeld aan de verschillende doelgroepen.

Verkeer en vervoer sector

  • Aangezien koude start emissies vooral in de stedelijke gebieden plaatsvinden zijn bij Wegverkeer (personenauto’s, lichte -en zware bedrijfsvoertuigen) de emissies van koude start nu apart berekend. Hierdoor kunnen deze emissies beter ruimtelijk worden toegedeeld;
  • Er is een enquête gehouden bij bedrijven naar de aanwezige mobiele werktuigen. Daarnaast is in de emissieberekeningen de elektrificatie meegenomen, gegevens van RDW-data zijn geanalyseerd en brandstoftotalen zijn gevalideerd. De emissieberekeningen van mobiele werktuigen die in de verschillende doelgroepen gebruikt worden zijn hieraan aangepast;
  • Een inventarisatie van bouwwerkzaamheden aan het spoor geeft nieuwe inzichten in activiteitgegevens. De emissies van spoorwegen zijn daardoor aangepast.

Consumenten sector

  • Verbranding van hout buitenshuis (vuurschalen, tuinkachels vuurkorven e.d.) is als nieuwe emissieoorzaak toegevoegd;
  • De emissies van verbranding van hout voor ruimteverwarming zijn gecorrigeerd voor het aantal graaddagen per jaar;
  • De emissieberekeningen van het gebruik van schoonmaakmiddelen zijn aangepast aan een nieuwe bron voor activiteitdata (verkoopcijfers). Hierdoor zijn de emissies van NMVOS afgenomen.

Handel, diensten en overheid sector

  • Door het gebruik een nieuwe bron voor activiteitdata (verkoopcijfers) zijn de emissies van NMVOS tot 2015 afgenomen en vanaf 2015 toegenomen.

Industrie sector

  • Er zijn geen methodewijzigingen doorgevoerd in de sector Industrie.