De tabel 'aanvoer buitenlandse rivieren' bevat de vrachten in kg per jaar die via de drie grote rivieren, Rijn, Maas en Schelde, Nederland binnenkomen.

Aanvoer buitenlandse rivieren

Onder documentatie vindt u de tabel Aanvoer buitenlandse rivieren

De vrachten in deze tabel zijn geen werkelijke emissies binnen Nederlands grondgebied en worden daarom niet meegeteld bij overzichten van emissies of belasting van oppervlaktewater. De gegevens zijn wel opgenomen in de Emissieregistratie als vergelijkingsmateriaal voor de binnenlandse emissies. Meer informatie is terug te vinden in de factsheet: Aanvoer rivieren buitenland