Emissies van de luchtverontreinigende stoffen per sector

Deze tabel geeft de emissies per sector van de luchtverontreinigende emissies op Nederlands grondgebied. Deze vormen de input voor de modellering van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen en stikstofdepositie zoals bijv. in de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) en Aerius. Het verschil tussen de “Emissies volgens de NEC National Emissions Ceiling (National Emissions Ceiling )-richtlijn” en dit overzicht wordt veroorzaakt door het feit dat de zeescheepvaart, en NMVOS- en NOx-emissies van mestmanagement en landbouwgronden niet meetellen voor het voldoen aan de NEC-richtlijn. Voor de NEC-richtlijn worden de emissies berekend op basis van de hoeveelheid afgezette brandstoffen (fuel sold) en voor de Luchtverontreinigende emissies op Nederlands grondgebied wordt de hoeveelheid  (op Nederlands grondgebied) verbruikte brandstoffen als basis gebruikt.

Luvo-stoffen in kiloton, van 1990 t/m 2021, vastgesteld in januari 2023.

* Emissies over 2022 zijn voorlopige cijfers, toegevoegd in september 2023.

Stof per sector
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2021
2022* 
Ammoniak (NH3)  
Industrie, Energie en Raffinaderijen 4,6 5,1 3,9 3,8 3,0 2,5 2,9 2,9 2,9
Verkeer 0,9 2,2 4,5 5,1 3,9 3,3 3,1 3,3 3,5
       Waarvan zeescheepvaart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consumenten 10,2 7,4 6,4 7,6 7,1 7,5 7,5 7,4 7,4
HDO en Bouw 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Landbouw 328,1 202,9 158,2 137,0 119,3 114,9 109,3 107,9 106,4

Totaal

344,5 218,2 173,5 154,1 133,9 128,8 123,4 122,1 120,7
Stikstofoxiden (NOx)  
Industrie, Energie en Raffinaderijen 188,4 142,7 101,6 92,3 65,7 55,6 42,1 42,3 39,7
Verkeer 439,8 382,2 371,5 344,7 285,5 257,5 225,6 217,2 215,4
       Waarvan zeescheepvaart 88,5 90,9 110,8 123,8 102,6 102,9 107,2 102,3 103,4
Consumenten 21,4 24,2 20,5 17,9 15,2 8,9 6,7 7,5 6,7
HDO en Bouw 11,9 12,1 11,8 7,5 7,1 4,4 3,1 3,4 3,0
Landbouw 58,8 58,9 50,6 46,1 46,0 44,4 38,6 38,1 36,4

Totaal

720,4 620,1 556,0 508,4 419,6 370,9 316,2 308,4 301,2
Zwaveldioxide (SO2)  
Industrie, Energie en Raffinaderijen 168,1 108,1 61,7 57,2 32,1 29,3 18,4 19,6 19,4
Verkeer 72,3 73,1 76,8 71,6 37,1 12,5 4,0 3,9 4,1
       Waarvan Zeescheepvaart 51,7 53,2 65,5 63,8 35,3 11,9 3,5 3,4 3,5
Consumenten 1,2 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
HDO en Bouw 1,4 0,9 0,9 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
Landbouw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Totaal

243,0 182,9 139,9 129,5 70,1 42,5 23,0 24,2 24,1
Niet-methaan-VOS (NM-VOS)  
Industrie, Energie en Raffinaderijen 172,5 120,6 90,4 62,0 57,2 46,9 36,9 35,7 36,3
Verkeer 213,9 141,4 94,6 66,7 52,2 42,6 36,3 35,7 35,2
       Waarvan Zeescheepvaart 2,7 2,8 3,4 3,7 2,9 3,2 3,3 3,1 3,1
Consumenten 48,8 50,4 46,9 45,7 48,4 45,6 83,6 93,9 64,6
HDO en Bouw 75,4 51,0 35,8 32,7 33,3 29,6 29,9 29,1 29,0
Landbouw 97,7 66,3 71,4 67,9 87,8 93,4 89,8 89,4 88,8

Totaal

608,3 429,7 339,1 274,9 279,0 258,1 276,5 283,8 253,8
Fijnstof (PM10)  
Industrie, Energie en Raffinaderijen 35,6 22,1 12,9 9,8 7,6 7,1 6,6 6,9 6,7
Verkeer 31,0 26,6 25,0 21,5 15,1 11,0 8,4 8,2 8,3
       Waarvan Zeescheepvaart 6,1 6,3 7,7 7,6 5,5 3,8 2,7 2,7 2,7
Consumenten 9,4 10,3 9,7 9,8 10,5 8,9 7,7 6,2 6,5
HDO en Bouw 2,7 2,4 2,6 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3
Landbouw 4,8 4,9 5,3 5,3 6,0 6,2 5,4 5,2 5,2

Totaal

83,5 66,1 55,5 48,6 41,2 35,2 30,2 28,7 29,0
Fijnstof (PM2.5)  
Industrie, Energie en Raffinaderijen 21,6 13,9 7,8 5,9 4,4 4,0 3,6 3,8 3,7
Verkeer 28,6 24,1 22,4 18,7 12,5 8,4 6,0 5,8 5,7
       Waarvan Zeescheepvaart 5,8 6,0 7,3 7,2 5,2 3,6 2,6 2,6 2,6
Consumenten 8,7 9,3 8,6 8,6 9,3 7,6 6,4 5,7 6,0
HDO en Bouw 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8
Landbouw 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Totaal

60,2 48,6 40,1 34,5 27,4 21,3 17,4 16,7 16,8

Uit de tabel blijkt dat de SO2, PM10 en PM2,5 emissies van de zeescheepvaart flink zijn afgenomen sinds 2006. De belangrijkste oorzaken van deze flink lagere emissies zijn de lagere vaarsnelheden, waardoor minder brandstof wordt verbruikt en de verlaging van het zwavelgehalte van de brandstoffen voor schepen die varen op de Noordzee naar 1,5 procent. Verder is vanaf 2015 het maximale zwavelgehalte opnieuw drastisch verlaagd naar 0,1 procent.

Voor de verklaring van de ontwikkeling van de emissies van de overige sectoren wordt verwezen naar verklaringen per stof onder de National Emissions Ceiling (NEC) tabel.